ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Πρόγραμμα Erasmus+

Κινητικότητα για διδασκαλία

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας:

Επώνυμο:
Όνομα:
Email:

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Για να προχωρήσει η υποβολή της αίτησής σας είναι απαραίτητη η άδειά σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων:

Επιτρέπω τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για την τήρηση των αρχείων και την επικοινωνία μου με τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων: