Η αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα σπουδών ή σε εξέταση ελληνομάθειας θα είναι διαθέσιμη μόνο κατά τις ημερομηνίες των εγγραφών