ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πριν αρχίσετε τη διαδικασία εγγραφής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται σχετικά με τα προγράμματα σπουδών ή τις εξετάσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πρόγραμμα ή εξέταση.

Για την εγγραφή στα τμήματα ή τις εξετάσεις του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας πρέπει να υποβάλετε τα ατομικά στοιχεία σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Διδασκαλείου.

Α. Ατομικά στοιχεία
 • Το όνομα και το επώνυμο πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, στο λατινικό αλφάβητο, όπως ακριβώς είναι γραμμένα στο διαβατήριο ή την ταυτότητά σας. Αν έχετε ελληνική ταυτότητα, συμπληρώστε το όνομα και το επώνυμό σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα.
 • Η χώρα προέλευσης που θα επιλέξετε πρέπει να είναι η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας.
 • Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε σωστά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), επειδή όλες οι πληροφορίες και κάθε είδους ενημέρωση γίνονται ηλεκτρονικά. Οι σπουδαστές πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα. Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην περίπτωση που οι σπουδαστές δεν διαβάζουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που τους ενημερώνουν για διάφορα θέματα του Διδασκαλείου ή στην περίπτωση που δεν ενημερώνονται επειδή δεν έχουν δηλώσει τη σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση.
Β. Προγράμματα Σπουδών
 • Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε. Στην περίπτωση που δεν δημιουργηθεί τμήμα για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, η Γραμματεία του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Γ. Υποβολή δικαιολογητικών
 • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε εξηγούνται αναλυτικά στις πληροφορίες που δίνονται για κάθε πρόγραμμα.
 • Όλα τα δικαιολογητικά (εκτός από τη φωτογραφία) θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.
 • Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι σε μέγεθος διαβατηρίου, έγχρωμη και να υποβάλλεται σε μορφή jpg.
 • Αν ο τίτλος σπουδών σας δεν έχει επικυρωθεί ή/και μεταφραστεί ακόμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
 • Αφού υποβάλετε την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την εκτυπώνετε και την προσκομίζετε στη Γραμματεία στις ημερομηνίες εγγραφών του προγράμματος ή της εξέτασης που έχετε επιλέξει να πάρετε μέρος (ΜΟΝΟ την αίτηση).
 • Η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί στη Γραμματεία με την κατάθεση της αίτησής σας και μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Δ. Χρήση προσωπικών δεδομένων
 • Για να προχωρήσει η υποβολή της αίτησής σας είναι απαραίτητη η άδειά σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας:

Έχω διαβάσει τους γενικούς όρους σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής για τα προγράμματα σπουδών ή τις εξετάσεις του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας και επιτρέπω τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για την τήρηση των αρχείων και την επικοινωνία μου με το Διδασκαλείο.