Η αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα σπουδών ή σε εξέταση ελληνομάθειας θα είναι διαθέσιμη μόνο κατά τις ημερομηνίες των εγγραφών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πριν αρχίσετε τη διαδικασία εγγραφής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται σχετικά με τα προγράμματα σπουδών ή τις εξετάσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πρόγραμμα ή εξέταση.

Για την εγγραφή στα τμήματα ή τις εξετάσεις του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ) πρέπει να υποβάλετε τα ατομικά στοιχεία σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΝΕΓ.

Α. Ατομικά στοιχεία
 • Το όνομα και το επώνυμο πρέπει να τα συμπληρώσετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, στο λατινικό αλφάβητο, όπως ακριβώς είναι γραμμένα στο διαβατήριο ή την ταυτότητά σας.
 • Η χώρα προέλευσης που θα επιλέξετε πρέπει να είναι η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας.
 • Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε σωστά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), επειδή όλες οι πληροφορίες και κάθε είδους ενημέρωση γίνονται ηλεκτρονικά.
  Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Το ΔΝΕΓ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην περίπτωση που δεν διαβάζετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, με τα οποία ενημερώνεστε για διάφορα θέματα του ΔΝΕΓ ή επειδή δεν έχετε δηλώσει σωστά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Β. Προγράμματα Σπουδών
 • Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να συμμετέχετε. Η εγγραφή σας θα βεβαιώνεται με αποστολή email από τη Γραμματεία μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Επιπλέον θα σας αποστέλλονται γενικότερες οδηγίες. Στην περίπτωση που δεν δημιουργηθεί τμήμα για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, η Γραμματεία του ΔΝΕΓ θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Γ. Εξετάσεις Ελληνομάθειας
 • Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα βεβαιώνεται με αποστολή email από τη Γραμματεία μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Παράλληλα θα υπάρχει ενημέρωση για τον αριθμό του αμφιθεάτρου της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου θα γίνει η γραπτή εξέταση, και την ακριβή ημερομηνία, ώρα και αριθμό αίθουσας του ΔΝΕΓ όπου θα γίνει η προφορική εξέταση.
Δ. Υποβολή δικαιολογητικών
 • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε εξηγούνται αναλυτικά στις πληροφορίες που δίνονται για κάθε πρόγραμμα.
 • Όλα τα δικαιολογητικά (εκτός από τη φωτογραφία) θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.
 • Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι σε μέγεθος διαβατηρίου, έγχρωμη και να υποβάλλεται σε μορφή jpg.
 • Αν ο τίτλος σπουδών σας δεν έχει επικυρωθεί ή/και μεταφραστεί ακόμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΔΝΕΓ.
Ε. Χρήση προσωπικών δεδομένων
 • Για να προχωρήσει η υποβολή της αίτησής σας είναι απαραίτητη η άδειά σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΔΝΕΓ:

Έχω διαβάσει τους γενικούς όρους σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής για τα προγράμματα σπουδών ή τις εξετάσεις του ΔΝΕΓ και επιτρέπω τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για την τήρηση των αρχείων και την επικοινωνία μου με το ΔΝΕΓ.