ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus+

Εισαγωγή στοιχείων εξερχόμενου Φοιτητή για Σπουδές

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας:

Επώνυμο: Όνομα:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου: Ημ/νία γέννησης:
Τμήμα Προέλευσης: Email:
Επίπεδο σπουδών:

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Για να προχωρήσει η υποβολή της αίτησής σας είναι απαραίτητη η άδειά σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων:

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και εφόσον δίνετε τη συγκατάθεσή σας επιλέξτε 'Συμφωνώ'