ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

ERASMUS+ Κλασική Κινητικότητα

2019/20

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για πρακτική άσκηση έχει λήξει.