Τα Cloud Services είναι μια δραστηριότητα της Anova Consulting. Στον Cloud Server μας, φιλοξενούμε εφαρμογές και υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή για τεχνκή υποστήριξη  παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Καρέα 19, Μετς,   Αθήνα    
TK: 116 36
Τηλέφωνο: 210 9200287
FAX: 210 6400526  
Email: support@anova.gr  
Site: http://www.anova.gr  
 
 Cloud Services is an initiative of Anova Consulting. On our Cloud Server we host Cloud based applications and services for our customers.  In order to contract us for information or technical support please use the following Contact info:
 
Address : Karea 19, Athens,  Greece  
ZIP : 116 36  
Telephone: +30 210 9200287
FAX: +30 210 6400526  
Email: support@anova.gr  
URL: http://www.anova.gr